Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška kao ustanova za obrazovanje odraslih tijekom posljednjih nekoliko godina sudjelovala u više EU projekata.


 

Projekt SEED

„Projekt SEED“ (prijavitelj Promotrans – Francuska), je međunarodni projekt koji je započeo 2014. godine, ukupna vrijednost projekta iznosi 500.000 €, financirano kroz program ERASMUS+. Trajanje projekta je 3 godine. Kroz projekt će se obučiti 3 trenera za rad na IRU programima obrazovanja.

POU AMC NG u ovome projektu sudjeluje kao partner sa još osam partnera, specijaliziranih za provođenje profesionalnih treninga vozača, iz Belgije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Francuske, Hrvatske, Makedonije i Kosova. Cilj projekta je razvoj novih programa usavršavanja vozača te usklađivanje i međusobno priznavanje kvalifikacija profesionalnih vozača na području Jugoistočne Europe. U sklopu projekta biti će izrađeni nastavni materijali za instruktore (tehnički i pedagoški modul), nastavni materijali za vozače, 14 studija slučaja sa video animacijama, te će se osposobiti 20 trenera za obuku vozača (iz POU AMC NG će se obučiti 3 trenera prema pravilima IRU Akademije).

Projekt „Odvezi se u održivost“
Učilište je 2014. godine kao prijavitelj provelo jednogodišnji projekt „Odvezi se u održivost“. Ukupna vrijednost projekta je iznosila 121.878 €.

U sklopu projekta su:

  • razvijeni i provedeni novi edukacijski programi: Menadžer u cestovnom prijevozu putnika, Menadžer u cestovnom prijevozu tereta i Upravljanje tahografom (80 osoba);
  • uspostavljen sustav e-učenja putem online potpore,
  • izrađena nastavna literatura za navedene programe,
  • unaprijeđena znanja predavača i administrativnog osoblja,
  • te je održano studijsko putovanje u Ženevu (službeni posjet IRU Akademiji gdje je dogovorena daljnja suradnja i sudjelovanje na drugim projektima).

 

Projekt „Malo poduzetništvo – velike mogućnosti“
„Malo poduzetništvo – velike mogućnosti“ je također proveden u 2014. godini. Prijavitelj je Brodsko-posavska županija, a POU AMC Nova Gradiška je bilo Partner projekta. Ukupna vrijednost projekta je iznosila 112.069 €. POU AMC NG je u sklopu ovoga projekta provodio program usavršavanja za Samostalnog poduzetnika.

 

Projekt Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
Temeljem Operativnog programa – Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2009. u području zapošljavanja i socijalne uključenosti, Hrvatski zavod za zapošljavanje putem Odjela za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije pokrenuo je projekt Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3.

Osim navedenih projekata, tim djelatnika neprestano prati nadolazeće natječaje i traži mogućnosti uključivanja Učilišta, bilo kao prijavitelja, ili kao partnera ili suradnika na projektima.