ZAŠTITA OD POŽARA U POU AMC NOVA GRADIŠKA

4. ožujka 2016. godine u dvorani 3 našeg Učilišta održane su vježbe iz gašenja požara za djelatnike naše tri tvrtke, POU AMC Nov Gradiška, AMC Nova Gradiška d.o.o. i Auto klub Nova Gradiška, te nekoliko gostiju.

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara.

Djelatnici su prvo poslušali uvodno predavanje o uzrocima nastanka požara i opasnostima od požara, a zatim smo proveli vježbu gašenja požara.

Za većinu naših djelatnika, ovo je bila (nadamo se) rijetka prilika praktičnog rukovanja aparatom za gašenje od požara, pa smo se doista potrudili slijediti upute našeg predavača, gospodina Hrvoja Marinca, dipl. ing. el.

Nakon vježbi zaštite od požara, provedena je i redovita vježba evakuacije, kako bi se djelatnike i predavače Učilišta podsjetilo na pravila ponašanja u izvanrednim okolnostima.

Novi termini predavanja za održivu uporabu pesticida

photo-1414396938948-81a7045e336f

Stiže nam proljeće, vrijeme kada većina gospodarstvenika kupuje sredstva za zaštitu bilja. Nemali broj takvih kupaca se, vjerujemo, iznenadio kada su ih prodavači tražili iskaznicu za održivu uporabu pesticida. Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška je jedan od ovlaštenih centara za edukaciju i ispit iz održive uporabe pesticida, a sljedeća izobrazba počinje 29. ožujka 2016. godine

Sve zainteresirane molimo da se jave našim djelatnicima na broj telefona 035/346-610 ili dođu osobno u Učilište u Kožarsku 2.

Pročitajte članak u cijelosti »

“Program aktivnog razvoja cjeloživotne zapošljivosti” – dodjela uvjerenja

Naše je Učilište imalo čast biti partner u projektu „Program aktivnog razvoja cjeloživotne zapošljivosti“ financiranom iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala“, programa dodjele bespovratnih sredstava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II”.
U petak 04. ožujka 2016. godine je održana podjela uvjerenja polaznicima Programa razvoja životnih i mekih vještina, i ovim putem još jednom čestitamo svim polaznicima i želimo im puno sreće u njihovim aktivnostima!

Vaše Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška

Pročitajte članak u cijelosti »

Natječaj za predavače

Na temelju članka 9.  st. 2. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10),  Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška raspisuje

NATJEČAJ ZA PREDAVAČE – više izvršitelja

 • Predavači iz obrazovnog sektora ekonomija, trgovina i poslovna administracija:
  • Diplomirani ekonomist
  • Diplomirani pravnik
 • Predavači iz obrazovnog sektora strojarstvo, brodogradnja i metalurgija:
  • ing. strojarstva
 • Predavači iz obrazovnog sektora promet i logistika:
  • ing. prometa
 • Predavači iz obrazovnog sektora šumarstvo, prerada i obrada drva
  • ing. šumarstva
 • Predavači iz obrazovnog sektora poljoprivreda, prehrana i veterina:
  • ing. poljoprivrede
 • Predavači iz obrazovnog sektora zdravstvo i socijalna skrb
  • medicine
  • Viša medicinska sestra
  • pedagog
 • Predavač iz predmeta Politika i gospodarstvo

Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis
 • dokaze o stručnoj spremi (diploma, potvrda o pedagoško-psihološkoj izobrazbi)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ se mogu podnijeti u roku od osam dana od dana objave natječaja na email adresu:   srednjaskola@pou-amc.hr
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 09.03.2016. do 16.03.2016.

 

Kl: 602-07/15-01/208

UrBr; 2178/15-09-01/15/23

U Novoj Gradiški, 09. 03. 2016. godine

Pročitajte članak u cijelosti »

Projekt “SEED” – 500,000 € za poboljšanje sigurnosti prometa u jugoistočnoj Europi

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška –  partner u međunarodnom projektu „SEED“  vrijednom 500,000 € za poboljšanje sigurnosti prometa u jugoistočnoj EuropiSEED Logo 1

Povećati sigurnost na cestama kao i efikasnost cestovnog prijevoza kroz poboljšanja u sustavu edukacije vozača postavljeno je kao temelj za nedavno ustrojeno međunarodno partnerstvo na području jugoistočne Europe. Riječ je o projektu SEED koji sufinancira Europska komisija kroz program Erasmus+, a kojim se potvrđuje važnost početne i periodičke edukacije vozača u sektoru cestovnog prijevoza u regiji. Jer, poboljšanje u sustavu edukacije vozača može doprinijeti povećanju sigurnosti na cestama budući da, temeljem Globalnog izvještaja o stanju sigurnosti na cestama iz 2013. koji je napravila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), regija Jugoistočna Europa ima lošiji rezultat u stradanjima u prometu (u prosjeku 14 na 100.000 stanovnika) u odnosu na stanje u EU (u prosjeku 10 na 100.000 stanovnika).

“Kamioni imaju ključnu ulogu u današnjem sustavu distribucije, osiguravajući normalno funkcioniranje industrije, distribuciju roba široke potrošnje, uklanjanje i odvoz otpada… Gotovo da nema toga na što se dnevno oslanjamo i to kako na lokalnoj transportnoj razini tako i na dužim relacijama, a da u jednom trenutku ne prolazi kroz kamion. Stoga je naš ključni zadatak osigurati da radnici koja upravljaju gospodarskim vozilima na našim cestama u potpunosti vladaju znanjem i vještinama potrebnim za sigurnu i učinkovitu uslugu prijevoza. Dakako, u skladu s prepoznatim standardima kvalitete u industriji te lokalnim i EU propisima”, objašnjava Patrick Philipp, voditelj IRU Akademije (školskog dijela Međunarodne prijevozničke unije – IRU, International Road Transport Union).

Devet partnera specijaliziranih za provođenje profesionalnih treninga vozača u cestovnom prijevozu iz Belgije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Francuske, Hrvatske, Makedonije i Kosova, udružili su resurse kako bi razvili regionalni trening program za vozače i instruktore. Riječ je o trogodišnjem projektu koji koordinira francuska tvrtka specijalizirana za edukaciju vozača – Promotrans, a Europska komisija sufinancira s oko 500.000 eura.

SEED je akronim od South East Europe harmonised qualification of professional Drivers, odnosno Usklađivanje kvalifikacija profesionalnih vozača u Jugoistočnoj Europi. Projekt je, prije svega, usmjeren na povećanje tehničkih vještina i vještina podučavanja za instruktore koji provode početnu i periodičku obuku vozača u jugoistočnom dijelu Europe.

 

Izvršni direktor Promotransa, Henri Kissi, ističe: “Svjesni smo da za regiju jugoistočne Europe edukacija vozača nije nepoznat pojam, dapače. Međutim, ideja je bila da integriramo najbolja postignuća i iskustva kroz jedno harmonizirano i održivo partnerstvo koje će iznjedriti podlogu i materijale za kvalitetniju obuku vozača profesionalaca u regiji i to u skladu sa zahtjevima EU Direktive 2003/59/EC, čiji je glavni cilj povećati sigurnost prometa na cestama uvođenjem obavezne početne i periodičke edukacije za sve profesionalne vozače“.

“Želja nam je projektom SEED promovirati inovativan i interaktivan pedagoški pristup u cjeloživotnom obrazovanju, a istodobno istražiti nove strategije treninga i edukacije u području profesionalnih kvalifikacija vozača u cestovnom prijevozu. Stoga ćemo organizirati pilot treninge, radionice i stručne skupove u svakoj od zemalja sudionica. Svi znamo važnost i izazove koji se postavljaju pred industriju prijevoza i voljni smo uložiti sve potrebne resurse, znanja i trud kako bismo razvili prilagodljiv i moderan sustav edukacije vozača koji je u skladu sa svim međunarodnim i EU kvalitativnim standardima“, zaključio je Velibor Peulić, regionalni koordinator projekta.

 Pogledajte više na stranici projekta

 

Pročitajte članak u cijelosti »

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju Zakona o ustanovama ( članak 38. – 43.; „NN“, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08.), članka 35. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Auto moto centar Nova Gradiška, sukladno Odluci Upravnog vijeća od 16. prosinca 2015. godine, Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Učilišta (m/ž) na nepuno radno vrijeme

Uvjeti:

Opći uvjeti:

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu i ispunjava uvjete za nastavnika propisane zakonima koji reguliraju djelatnost obrazovanja.

Posebni uvjeti:

– ima završen sveučilišni diplomski studij

– osam godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u sustavu obrazovanja odraslih

– ima najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojnoobrazovnim poslovima u javnim ustanovama koje se bave obrazovanjem,

– ima licenciju za rad ravnatelja

– nepostojanje sukoba interesa na području obrazovanja odraslih

Datum stupanja u radni odnos: 11. 02. 2016. godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • domovnicu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (ovjereni preslik radne knjižice ili potvrde HZMO-a),
 • dokaz da ne postoje zakonske zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci),
 • izjavu o nepostojanju sukoba interesa u području obrazovanja odraslih

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj uz obveznu dokumentaciju dostaviti na adresu Učilišta:

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška, Kožarska 2, 35400 Nova Gradiška, u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – NE OTVARATI“, osobno ili preporučeno poštom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Pročitajte članak u cijelosti »

Specijalist zaštite na radu

izbor_iz_ponude_znakova_242

 

Izmjenama Zakona o zaštiti na radu zakonodavac je znatno ograničio mogućnost vođenja poslova zaštite na radu ugovorno od strane ovlaštenih ustanova i društava.

Poslodavac je prema novim propisima obvezan sam obavljati poslove zaštite na radu ili to ugovoriti Ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu. Za većinu manjih poduzeća ovo će značiti jednu od dvije opcije:

 1. a) polaganje općeg dijela stručnog ispita pri Ministarstvu rada
 2. b) završavanje programa usavršavanja za poslove Specijalista/ice zaštite na radu.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška je ishodilo odobrenje za program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu! Za detaljnije se informacije možete javiti kontakt osobi Ireni Pipunić, dipl. ing. građ i stručnjaku zaštite na radu (broj mobitela: 099/2191-877) koja će i provoditi nastavu u navedenom programu.

U program usavršavanja za poslove specijalista/ice za zaštite na radu može se upisati osoba koja ima:

–    18 godina života,

–    minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju,

–    minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca,

–    liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

 

Dokumentacija potrebna za upis u program:

–          domovnica

–          rodni list

–          svjedodžba o završenoj najmanje srednjoj školi

–          liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova

Pročitajte članak u cijelosti »