Održan trening Korištenje analognog i digitalnog tahografa


Među mnogobrojnim programima koje izvodi ustanova POU AMC Nova Gradiška su i programi obrazovanja u sklopu IRU Akademije.

Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška je nakon dužeg vremena kao ovlašteni trening centar IRU ACADEMY, organiziralo obuku o korištenju analognog i digitalnog tahografa koji omogućava stjecanje prestižnog teoretskog i praktičnog znanja iz domene primjene EU Direktiva i AETR pravila kroz jednostavna rješenja.

Stoga je petnaestak polaznika nedavno odslušalo i pod vodstvom gospodina Velibora Peulića završilo module usklađene s realnim sustavom funkcioniranja, rukovanja, servisiranja i drugih zahtjeva svih tipova i modela digitalnog tahografa, te baznu obuku sa modularnim – analognim tahografima, a iskušali su i rad na simulatoru.

Podatci Prometne inspekcije Republike Hrvatske (MPPI) na temelju izvršenih kontrola na području Republike Hrvatske pokazuju da su najčešći prekršaji: nepravilno rukovanje tahografom, neposjedovanje ili nedostatci u evidenciji rada, nedovoljno trajanje ili pogrešno korištenje prekida vožnje – stanke, prekoračenje dopuštenog dnevnog vremena vožnje, nedovoljan dnevni odmor, nedovoljan tjedni odmor te prekoračenje tjednog vremena vožnje.

Iako su vlasnici i menadžeri tvrtki upoznati sa Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu prema kojem su dužni organizirati rad vozača na način da vozači poštuju odredbe ovoga Zakona, nažalost, još uvijek nije dovoljno jaka svijest o važnosti pravilnog vođenja evidencije radnog vremena i obveznih odmora, te znanja o ispravnom korištenju tahografa.

Ovim smo treningom pokušali promijeniti stvari na bolje, a također se nadamo se da su polaznici postali svjesni činjenice da će kvalitetna obuka vozača dovesti do promjena u njihovom ponašanju, poboljšanju procesa rada, povećanom zadovoljstvu korisnika usluga.Sve bi to u konačnici trebalo dovesti do smanjenja troškova poduzetnika, povećanja prihoda, te veće profitabilnosti i dobre reputacije prijevozničkog sustava.

 

Autor: POU AMC NG

 

Pročitajte članak u cijelosti »

Novi termin predavanja za održivu uporabu pesticida

Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška organizira Izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Predavanja će se održavati za sve zainteresirane u trajanju od 3 dana (27. – 29. svibnja 2015.).

Vrsta izobrazbe: Osnovna izobrazba, modul za profesionalne korisnike – kategorija OPG i drugi poljoprivrednici

Termin održavanja:

27.05.2015. (srijeda) u 18:00 sati
28.05.2015. (četvrtak) u 18:00 sati
29.05.2015. (petak) u 18:00 sati

Trajanje izobrazbe: 15,00 h

Mjesto održavanja: Kožarska 2, 35400 Nova Gradiška

Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola i navršenih 18 godina

Cijena predavanja iznosi ukupno 380,00 kn, a uključuje sljedeće: 300,00 kn za pohađanje predavanja, 50,00 kn za polaganje ispita te 30,00 kn za izdavanje iskaznice

Na kraju zadnjeg dana predavanja, organizirati će se polaganje ispita.

Prijava na tečaj se može izvršiti dostavom ispunjene prijavnice i fotokopija potrebnih dokumenata:

 • osobno, u prostorijama Učilišta (Kožarska 2, Nova Gradiška) svakim radnim danom od 7 do 15 sati,
 • putem elektronske pošte na adresi:  dobricic@pou-amc.hr

Potrebna dokumentacija:

 • prijavnica na tečaj – (može se preuzeti ovdje Prijavnica ili na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede),
 • fotokopija osobne iskaznice,
 • fotokopija svjedodžbe o prethodno završenom obrazovanju,
 • fotokopiju potvrde o izvršenoj uplati

 

Pročitajte članak u cijelosti »

Besplatni programi edukacije za nezaposlene

15041010217372

Želite napraviti izniman korak prema osobnom i profesionalnom ispunjenju?

Želite steći znanja, vještine i razviti stavove potrebne za zapošljavanje, samozapošljavanje ili

pokretanje vlastitog posla?

Želite steći osnovna računalna i poduzetnička znanja, kako biste bili spremniji suočiti se sa zahtjevima modernog uredskog poslovanja?

Prijavite se na odgovarajući program i ostvarite osobni i profesionalni uspjeh!

Brodsko-posavska županija provodi projekt „Program aktivnog razvoja cjeloživotne zapošljivosti” financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program”Razvoj ljudskih potencijala”,programa dodjele bespovratnih sredstava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II”. Projekt ima za cilj povećati zapošljivost definiranih ciljanih skupina (nezaposlenih mladih, nezaposlenih žena, volontera udruga, te studenata) putem prilagođenih usluga i mjera te predstaviti inovativni pristup i diseminaciju primjera dobre prakse.

U projektu se provode slijedeće edukativne aktivnosti namijenjene nezaposlenim osobama:

1. Program razvoja životnih i mekih vještina – edukacija namijenjena nezaposlenim mladima, ženama te volonterima udruga putem kojeg će analizirati svoje razvojne potrebe, naučiti upravljati ciljevima, vremenom i procesom kroz module: psihologija uspjeha, osobno vodstvo, komunikacijske vještine, vještine samopredstavljanja, rad u timovima, itd.
2. Program poduzetničkog razvoja za žene, mlade i članove udruga – program fokusiran na tri područja: upravljanje tvrtkom, upravljanje ljudima i upravljanje sobom kojim polaznici stječu znanja, iskustva i kompetencije potrebne za zapošljavanje ili samozapošljavanje.
3. Program razvoja osnovnih informatičkih i poslovnih vještina – namijenjen nezaposlenim ženama kako bi se prilagodile zahtjevima modernog uredskog poslovanja.

Edukativne aktivnosti će se održavati u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški. Prijavite se za programe 1. i 2. ukoliko ste
– nezaposlena mlada osoba (15-29 godina) ili nezaposlena žena (25-49 godina) sa završenom najmanje srednjom školom
ili za program 3:
– nezaposlena žena sa završenom najmanje osnovnom školom
putem prijavnice na web stranici www.bpz.hr na e-mail adresu jpp@bpz.hr ili na broj telefona 035/405-250 do 01. svibnja 2015. godine. Početak održavanja programa: svibanj 2015. g.

Za više informacija:
Gordana Šimić, voditeljica projekta
Tel. 035/405-250, jpp@bpz.hr

U privitku: Prijavnica LEAD

Pročitajte članak u cijelosti »

Izobrazba za održivu uporabu pesticida

Poštovani posjetitelji, suradnici i polaznici,

Ovim Vas putem želimo obavijestiti da je naše Učilište uvršteno među ovlaštene institucije za provedbu Izobrazbe za održivu uporabu pesticida.

 

Trajanje osnovne izobrazbe: 15 sati+ispit

Trajanje dopunske izobrazbe: 5 sati

Uvjeti za upis:

– navršenih 18 godina

– završena minimalno osnovna škola

Interes za izobrazbu možete iskazati već sada na broj telefona: 035/346-604

Tijekom godine će se organizirati više obrazovnih skupina, ovisno o zainteresiranosti i potrebama građana, tvrtki, udruga, i drugih gospodarskih subjekata. Očekivani termini održavanja izobrazbe se mogu dobiti pozivom na broj Učilišta (035/346-604).

Termini održavanja nastave koja će se održavati u dogovoru s tvrtkama/udrugama se mogu održavati se u mjestu sjedišta tvrtke u vremenu kad to najbolje odgovara grupi polaznika.

Prijava za izobrazbu se može izvršiti dostavom ispunjene prijavnice i fotokopije potrebnih dokumenata (osobna iskaznica, svjedodžba završene najmanje osnovne škole, OIB)

Više informacija:

Stupanjem na snagu Zakona o održivoj uporabi pesticida, profesionalni korisnici i distributeri sredstava za zaštitu bilja dužni su posjedovati odgovarajuća znanja o njihovoj primjeni, što dokazuju potvrdom o položenom ispitu. Po uspješno položenom ispitu izdaje se iskaznica na razdoblje od 5 godina. Svi obveznici izobrazbe moraju položiti navedeni ispit najkasnije do 26. studenoga 2015. godine i ukoliko to ne učine, neće biti u mogućnosti kupovati sredstva za zaštitu namijenjena profesionalnim korisnicima. Profesionalni korisnik je osoba koja koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti.

Više na web stranici:

Ministarstvo poljoprivrede

Prijavnica za izobrazbu i priručnik se također mogu pronaći na stranicama Ministarstva:

Prijavnica

Priručnik za sigurno rukovanje sredstvima za zaštitu

Neadekvatna primjena sredstava za zaštitu bilja može uzrokovati brojne tegobe, među kojima je i trovanje, a simptomi se mogu javiti nakon nekoliko minuta ili sati, ovisno o aktivnoj tvari, stoga je edukacija o pravilnoj primjeni i zbrinjavanju sredstava za zaštitu nužna. Tako se i svi simboli i oznake koje upozoravaju korisnika na opasnost korištenja pojedinog sredstva za zaštitu bilja moraju se nalaziti na njezinoj etiketi.

Kako bi olakšali primjenu te smanjili potencijalne nepoželjne pojave u okolišu i mogućnost štetnog djelovanja na zdravlje ljudi te pojasnili nastale promjene u primjeni sredstava za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo izdali su Priručnik za sigurno rukovanje sredstvima za zaštitu.

Više na stranici Ministarstva poljoprivrede

Pročitajte članak u cijelosti »

Natječaj za predavače

Na temelju članka 9.  st. 2. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10),  Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška raspisuje

NATJEČAJ ZA PREDAVAČE – više izvršitelja

 • Predavači iz obrazovnog sektora ekonomija, trgovina i poslovna administracija:
  • Diplomirani ekonomist
  • Diplomirani pravnik
 • Predavači iz obrazovnog sektora strojarstvo, brodogradnja i metalurgija:
  • ing. strojarstva
 • Predavači iz obrazovnog sektora promet i logistika:
  • ing. prometa
 • Predavači iz obrazovnog sektora šumarstvo, prerada i obrada drva
  • ing. šumarstva
 • Predavači iz obrazovnog sektora poljoprivreda, prehrana i veterina:
  • ing. poljoprivrede
 • Predavači iz obrazovnog sektora zdravstvo i socijalna skrb
  • medicine
  • Viša medicinska sestra
  • pedagog
 • Predavač iz predmeta Politika i gospodarstvo

Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis
 • dokaze o stručnoj spremi (diploma, potvrda o pedagoško-psihološkoj izobrazbi)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ se mogu podnijeti u roku od osam dana od dana objave natječaja na email adresu:   srednjaskola@pou-amc.hr
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 18.03.2015. do 25.03.2015.

 

Kl: 602-07/15-01/208

UrBr; 2178/15-09-01/15/23

U Novoj Gradiški, 18. 03. 2015. godine

Pročitajte članak u cijelosti »

Projekt “SEED” – 500,000 € za poboljšanje sigurnosti prometa u jugoistočnoj Europi

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška –  partner u međunarodnom projektu „SEED“  vrijednom 500,000 € za poboljšanje sigurnosti prometa u jugoistočnoj EuropiSEED Logo 1

Povećati sigurnost na cestama kao i efikasnost cestovnog prijevoza kroz poboljšanja u sustavu edukacije vozača postavljeno je kao temelj za nedavno ustrojeno međunarodno partnerstvo na području jugoistočne Europe. Riječ je o projektu SEED koji sufinancira Europska komisija kroz program Erasmus+, a kojim se potvrđuje važnost početne i periodičke edukacije vozača u sektoru cestovnog prijevoza u regiji. Jer, poboljšanje u sustavu edukacije vozača može doprinijeti povećanju sigurnosti na cestama budući da, temeljem Globalnog izvještaja o stanju sigurnosti na cestama iz 2013. koji je napravila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), regija Jugoistočna Europa ima lošiji rezultat u stradanjima u prometu (u prosjeku 14 na 100.000 stanovnika) u odnosu na stanje u EU (u prosjeku 10 na 100.000 stanovnika).

“Kamioni imaju ključnu ulogu u današnjem sustavu distribucije, osiguravajući normalno funkcioniranje industrije, distribuciju roba široke potrošnje, uklanjanje i odvoz otpada… Gotovo da nema toga na što se dnevno oslanjamo i to kako na lokalnoj transportnoj razini tako i na dužim relacijama, a da u jednom trenutku ne prolazi kroz kamion. Stoga je naš ključni zadatak osigurati da radnici koja upravljaju gospodarskim vozilima na našim cestama u potpunosti vladaju znanjem i vještinama potrebnim za sigurnu i učinkovitu uslugu prijevoza. Dakako, u skladu s prepoznatim standardima kvalitete u industriji te lokalnim i EU propisima”, objašnjava Patrick Philipp, voditelj IRU Akademije (školskog dijela Međunarodne prijevozničke unije – IRU, International Road Transport Union).

Devet partnera specijaliziranih za provođenje profesionalnih treninga vozača u cestovnom prijevozu iz Belgije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Francuske, Hrvatske, Makedonije i Kosova, udružili su resurse kako bi razvili regionalni trening program za vozače i instruktore. Riječ je o trogodišnjem projektu koji koordinira francuska tvrtka specijalizirana za edukaciju vozača – Promotrans, a Europska komisija sufinancira s oko 500.000 eura.

SEED je akronim od South East Europe harmonised qualification of professional Drivers, odnosno Usklađivanje kvalifikacija profesionalnih vozača u Jugoistočnoj Europi. Projekt je, prije svega, usmjeren na povećanje tehničkih vještina i vještina podučavanja za instruktore koji provode početnu i periodičku obuku vozača u jugoistočnom dijelu Europe.

 

Izvršni direktor Promotransa, Henri Kissi, ističe: “Svjesni smo da za regiju jugoistočne Europe edukacija vozača nije nepoznat pojam, dapače. Međutim, ideja je bila da integriramo najbolja postignuća i iskustva kroz jedno harmonizirano i održivo partnerstvo koje će iznjedriti podlogu i materijale za kvalitetniju obuku vozača profesionalaca u regiji i to u skladu sa zahtjevima EU Direktive 2003/59/EC, čiji je glavni cilj povećati sigurnost prometa na cestama uvođenjem obavezne početne i periodičke edukacije za sve profesionalne vozače“.

“Želja nam je projektom SEED promovirati inovativan i interaktivan pedagoški pristup u cjeloživotnom obrazovanju, a istodobno istražiti nove strategije treninga i edukacije u području profesionalnih kvalifikacija vozača u cestovnom prijevozu. Stoga ćemo organizirati pilot treninge, radionice i stručne skupove u svakoj od zemalja sudionica. Svi znamo važnost i izazove koji se postavljaju pred industriju prijevoza i voljni smo uložiti sve potrebne resurse, znanja i trud kako bismo razvili prilagodljiv i moderan sustav edukacije vozača koji je u skladu sa svim međunarodnim i EU kvalitativnim standardima“, zaključio je Velibor Peulić, regionalni koordinator projekta.

 Pogledajte više na stranici projekta

Pročitajte članak u cijelosti »

Završna konferencija projekta “Odvezi se u održivost”

Restoran “Slavonski biser” u Novoj Gradiški je u petak, 26. rujna 2014. godine bio mjesto održavanja završne konferencije projekta “Odvezi se u održivost” Pučkog otvorenog učilišta “Auto moto centar” Nova Gradiška. Projekt se financira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala”.

Ciljevi projekta su jačanje kompetencija ustanova za obrazovanje odraslih, te povećanje konkurentnosti radne snage iz područja prometa i logistike na tržištu rada. U skladu sa specifičnim potrebama poslodavaca koji žele kompetentnu radnu snagu u najkraćem mogućem vremenu odraslim polaznicima obrazovanja omogućeno je daljnje usavršavanje te time povećanje njihove zapošljivosti.Kako ističe ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Auto moto centra Nova Gradiška Dušan Soldatović, od 150 apliciranih projekata, njihov projekt je izabran među 16.
“Namjeravamo se aplicirati na puno ovakvih sličnih projekata, a kakvu sreću ćemo imati vrijeme će pokazati. Mi smo pokazali da se možemo nositi s daleko većim partnerima u edukaciji iz prometne struke i logistike, a to priznanje dali su nam i na IRU akademiji u Ženevi gdje su nas prepoznali kao ozbiljnog partnera i budućeg nositelja ovih projekata u Jugoistočnoj Europi”, kaže Dušan Soldatović.

Partneri u projektu bili su Pučko otvoreno učilište Poetika iz Osijeka, te tvrtke Marković transport iz Prvče i Autoprijevoz Davor.
Spomenimo kako je ukupna vrijednost projekta, koji je trajao 12 mjeseci iznosila 121.878,35 EUR od čega je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancirala projekt u visini od 114.590,02 EUR.

Pogledajte fotogaleriju slika:
Izvor: Nikola Knežević / Radio Nova Gradiška

800_800_IMG_3266 800_800_IMG_3267

800_800_IMG_3265 800_800_IMG_3264

800_800_IMG_3263 800_800_IMG_3262

800_800_IMG_3261 800_800_IMG_3260

800_800_IMG_3259 800_800_IMG_3258

800_800_IMG_3257 800_800_IMG_3256

800_800_IMG_3242 800_800_IMG_3232

800_800_IMG_3228 800_800_IMG_3225

800_800_IMG_3222 800_800_IMG_3218

800_800_IMG_3216 800_800_IMG_3212

800_800_IMG_3208 800_IMG_3274

800_IMG_3272 800_800_IMG_3279

800_800_IMG_3278 800_800_IMG_3277

800_800_IMG_3268 800_800_IMG_3269

800_800_IMG_3270 800_800_IMG_3271

Pročitajte članak u cijelosti »

Završena predavanja iz programa Upravljanje tahografom

Krajem 6. mjeseca 2014. godine završena su predavanja za program Upravljanje tahografom koja su trajala 2 i pol mjeseca. Polaznici su prošli i praktičnu obuku na tahograf simulatorima, uređajima na kojima se vodi evidencija radnog vremena i obveznih odmora mobilnih radnika. Nakon završetka predavanja, polaznici su uspješno položili ispit.

Pročitajte članak u cijelosti »