Izobrazba za održivu uporabu pesticida

Poštovani posjetitelji, suradnici i polaznici,

Ovim Vas putem želimo obavijestiti da je naše Učilište uvršteno među ovlaštene institucije za provedbu Izobrazbe za održivu uporabu pesticida.

 

Trajanje osnovne izobrazbe: 15 sati+ispit

Trajanje dopunske izobrazbe: 5 sati

Uvjeti za upis:

– navršenih 18 godina

– završena minimalno osnovna škola

Interes za izobrazbu možete iskazati već sada na broj telefona: 035/346-604

Tijekom godine će se organizirati više obrazovnih skupina, ovisno o zainteresiranosti i potrebama građana, tvrtki, udruga, i drugih gospodarskih subjekata. Očekivani termini održavanja izobrazbe se mogu dobiti pozivom na broj Učilišta (035/346-604).

Termini održavanja nastave koja će se održavati u dogovoru s tvrtkama/udrugama se mogu održavati se u mjestu sjedišta tvrtke u vremenu kad to najbolje odgovara grupi polaznika.

Prijava za izobrazbu se može izvršiti dostavom ispunjene prijavnice i fotokopije potrebnih dokumenata (osobna iskaznica, svjedodžba završene najmanje osnovne škole, OIB)

Više informacija:

Stupanjem na snagu Zakona o održivoj uporabi pesticida, profesionalni korisnici i distributeri sredstava za zaštitu bilja dužni su posjedovati odgovarajuća znanja o njihovoj primjeni, što dokazuju potvrdom o položenom ispitu. Po uspješno položenom ispitu izdaje se iskaznica na razdoblje od 5 godina. Svi obveznici izobrazbe moraju položiti navedeni ispit najkasnije do 26. studenoga 2015. godine i ukoliko to ne učine, neće biti u mogućnosti kupovati sredstva za zaštitu namijenjena profesionalnim korisnicima. Profesionalni korisnik je osoba koja koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti.

Više na web stranici:

Ministarstvo poljoprivrede

Prijavnica za izobrazbu i priručnik se također mogu pronaći na stranicama Ministarstva:

Prijavnica

Priručnik za sigurno rukovanje sredstvima za zaštitu

Neadekvatna primjena sredstava za zaštitu bilja može uzrokovati brojne tegobe, među kojima je i trovanje, a simptomi se mogu javiti nakon nekoliko minuta ili sati, ovisno o aktivnoj tvari, stoga je edukacija o pravilnoj primjeni i zbrinjavanju sredstava za zaštitu nužna. Tako se i svi simboli i oznake koje upozoravaju korisnika na opasnost korištenja pojedinog sredstva za zaštitu bilja moraju se nalaziti na njezinoj etiketi.

Kako bi olakšali primjenu te smanjili potencijalne nepoželjne pojave u okolišu i mogućnost štetnog djelovanja na zdravlje ljudi te pojasnili nastale promjene u primjeni sredstava za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo izdali su Priručnik za sigurno rukovanje sredstvima za zaštitu.

Više na stranici Ministarstva poljoprivrede

Pročitajte članak u cijelosti »

Natječaj za predavače

Na temelju članka 9.  st. 2. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10),  Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška raspisuje

NATJEČAJ ZA PREDAVAČE – više izvršitelja

 • Predavači iz obrazovnog sektora ekonomija, trgovina i poslovna administracija:
  • Diplomirani ekonomist
  • Diplomirani pravnik
 • Predavači iz obrazovnog sektora strojarstvo, brodogradnja i metalurgija:
  • ing. strojarstva
 • Predavači iz obrazovnog sektora promet i logistika:
  • ing. prometa
 • Predavači iz obrazovnog sektora šumarstvo, prerada i obrada drva
  • ing. šumarstva
 • Predavači iz obrazovnog sektora poljoprivreda, prehrana i veterina:
  • ing. poljoprivrede
 • Predavači iz obrazovnog sektora zdravstvo i socijalna skrb
  • medicine
  • Viša medicinska sestra
  • pedagog
 • Predavač iz predmeta Politika i gospodarstvo

Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis
 • dokaze o stručnoj spremi (diploma, potvrda o pedagoško-psihološkoj izobrazbi)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ se mogu podnijeti u roku od osam dana od dana objave natječaja na email adresu:   srednjaskola@pou-amc.hr
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 18.03.2015. do 25.03.2015.

 

Kl: 602-07/15-01/208

UrBr; 2178/15-09-01/15/23

U Novoj Gradiški, 18. 03. 2015. godine

Pročitajte članak u cijelosti »

Projekt “SEED” – 500,000 € za poboljšanje sigurnosti prometa u jugoistočnoj Europi

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška –  partner u međunarodnom projektu „SEED“  vrijednom 500,000 € za poboljšanje sigurnosti prometa u jugoistočnoj EuropiSEED Logo 1

Povećati sigurnost na cestama kao i efikasnost cestovnog prijevoza kroz poboljšanja u sustavu edukacije vozača postavljeno je kao temelj za nedavno ustrojeno međunarodno partnerstvo na području jugoistočne Europe. Riječ je o projektu SEED koji sufinancira Europska komisija kroz program Erasmus+, a kojim se potvrđuje važnost početne i periodičke edukacije vozača u sektoru cestovnog prijevoza u regiji. Jer, poboljšanje u sustavu edukacije vozača može doprinijeti povećanju sigurnosti na cestama budući da, temeljem Globalnog izvještaja o stanju sigurnosti na cestama iz 2013. koji je napravila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), regija Jugoistočna Europa ima lošiji rezultat u stradanjima u prometu (u prosjeku 14 na 100.000 stanovnika) u odnosu na stanje u EU (u prosjeku 10 na 100.000 stanovnika).

“Kamioni imaju ključnu ulogu u današnjem sustavu distribucije, osiguravajući normalno funkcioniranje industrije, distribuciju roba široke potrošnje, uklanjanje i odvoz otpada… Gotovo da nema toga na što se dnevno oslanjamo i to kako na lokalnoj transportnoj razini tako i na dužim relacijama, a da u jednom trenutku ne prolazi kroz kamion. Stoga je naš ključni zadatak osigurati da radnici koja upravljaju gospodarskim vozilima na našim cestama u potpunosti vladaju znanjem i vještinama potrebnim za sigurnu i učinkovitu uslugu prijevoza. Dakako, u skladu s prepoznatim standardima kvalitete u industriji te lokalnim i EU propisima”, objašnjava Patrick Philipp, voditelj IRU Akademije (školskog dijela Međunarodne prijevozničke unije – IRU, International Road Transport Union).

Devet partnera specijaliziranih za provođenje profesionalnih treninga vozača u cestovnom prijevozu iz Belgije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Francuske, Hrvatske, Makedonije i Kosova, udružili su resurse kako bi razvili regionalni trening program za vozače i instruktore. Riječ je o trogodišnjem projektu koji koordinira francuska tvrtka specijalizirana za edukaciju vozača – Promotrans, a Europska komisija sufinancira s oko 500.000 eura.

SEED je akronim od South East Europe harmonised qualification of professional Drivers, odnosno Usklađivanje kvalifikacija profesionalnih vozača u Jugoistočnoj Europi. Projekt je, prije svega, usmjeren na povećanje tehničkih vještina i vještina podučavanja za instruktore koji provode početnu i periodičku obuku vozača u jugoistočnom dijelu Europe.

 

Izvršni direktor Promotransa, Henri Kissi, ističe: “Svjesni smo da za regiju jugoistočne Europe edukacija vozača nije nepoznat pojam, dapače. Međutim, ideja je bila da integriramo najbolja postignuća i iskustva kroz jedno harmonizirano i održivo partnerstvo koje će iznjedriti podlogu i materijale za kvalitetniju obuku vozača profesionalaca u regiji i to u skladu sa zahtjevima EU Direktive 2003/59/EC, čiji je glavni cilj povećati sigurnost prometa na cestama uvođenjem obavezne početne i periodičke edukacije za sve profesionalne vozače“.

“Želja nam je projektom SEED promovirati inovativan i interaktivan pedagoški pristup u cjeloživotnom obrazovanju, a istodobno istražiti nove strategije treninga i edukacije u području profesionalnih kvalifikacija vozača u cestovnom prijevozu. Stoga ćemo organizirati pilot treninge, radionice i stručne skupove u svakoj od zemalja sudionica. Svi znamo važnost i izazove koji se postavljaju pred industriju prijevoza i voljni smo uložiti sve potrebne resurse, znanja i trud kako bismo razvili prilagodljiv i moderan sustav edukacije vozača koji je u skladu sa svim međunarodnim i EU kvalitativnim standardima“, zaključio je Velibor Peulić, regionalni koordinator projekta.

 Pogledajte više na stranici projekta

Pročitajte članak u cijelosti »

Završna konferencija projekta “Odvezi se u održivost”

Restoran “Slavonski biser” u Novoj Gradiški je u petak, 26. rujna 2014. godine bio mjesto održavanja završne konferencije projekta “Odvezi se u održivost” Pučkog otvorenog učilišta “Auto moto centar” Nova Gradiška. Projekt se financira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala”.

Ciljevi projekta su jačanje kompetencija ustanova za obrazovanje odraslih, te povećanje konkurentnosti radne snage iz područja prometa i logistike na tržištu rada. U skladu sa specifičnim potrebama poslodavaca koji žele kompetentnu radnu snagu u najkraćem mogućem vremenu odraslim polaznicima obrazovanja omogućeno je daljnje usavršavanje te time povećanje njihove zapošljivosti.Kako ističe ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Auto moto centra Nova Gradiška Dušan Soldatović, od 150 apliciranih projekata, njihov projekt je izabran među 16.
“Namjeravamo se aplicirati na puno ovakvih sličnih projekata, a kakvu sreću ćemo imati vrijeme će pokazati. Mi smo pokazali da se možemo nositi s daleko većim partnerima u edukaciji iz prometne struke i logistike, a to priznanje dali su nam i na IRU akademiji u Ženevi gdje su nas prepoznali kao ozbiljnog partnera i budućeg nositelja ovih projekata u Jugoistočnoj Europi”, kaže Dušan Soldatović.

Partneri u projektu bili su Pučko otvoreno učilište Poetika iz Osijeka, te tvrtke Marković transport iz Prvče i Autoprijevoz Davor.
Spomenimo kako je ukupna vrijednost projekta, koji je trajao 12 mjeseci iznosila 121.878,35 EUR od čega je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancirala projekt u visini od 114.590,02 EUR.

Pogledajte fotogaleriju slika:
Izvor: Nikola Knežević / Radio Nova Gradiška

800_800_IMG_3266 800_800_IMG_3267

800_800_IMG_3265 800_800_IMG_3264

800_800_IMG_3263 800_800_IMG_3262

800_800_IMG_3261 800_800_IMG_3260

800_800_IMG_3259 800_800_IMG_3258

800_800_IMG_3257 800_800_IMG_3256

800_800_IMG_3242 800_800_IMG_3232

800_800_IMG_3228 800_800_IMG_3225

800_800_IMG_3222 800_800_IMG_3218

800_800_IMG_3216 800_800_IMG_3212

800_800_IMG_3208 800_IMG_3274

800_IMG_3272 800_800_IMG_3279

800_800_IMG_3278 800_800_IMG_3277

800_800_IMG_3268 800_800_IMG_3269

800_800_IMG_3270 800_800_IMG_3271

Pročitajte članak u cijelosti »

Završena predavanja iz programa Upravljanje tahografom

Krajem 6. mjeseca 2014. godine završena su predavanja za program Upravljanje tahografom koja su trajala 2 i pol mjeseca. Polaznici su prošli i praktičnu obuku na tahograf simulatorima, uređajima na kojima se vodi evidencija radnog vremena i obveznih odmora mobilnih radnika. Nakon završetka predavanja, polaznici su uspješno položili ispit.

Pročitajte članak u cijelosti »

Počela predavanja u Novoj Gradiški i Osijeku

Sredinom travnja 2014. godine započela su predavanja za sva 3 programa u Pučkom otvorenom učilištu Auto moto centar Nova Gradiška i u POU Poetika u Osijeku. Prije početka predavanja polaznici su prošli obuku za korištenje sustava za e-učenje. Svaki polaznik je dobio svoje korisničko ime i lozinku kojom se spaja na sustav e-učenja gdje može pratiti jedan dio nastave, odnosno preuzimati materijale (prezentacije), najnovije zakone i pravilnike iz područja cestovnog prometa. 
Program Upravljanje tahografom ukupno traje 150 sati, dok programi Manager u cestovnom prijevozu putnika i program Manger u cestovnom prijevozu tereta traju ukupno 220 sati.

Pogledajte slike u galerijama: Osijek i Nova Gradiška

Pročitajte članak u cijelosti »

Održano uvodno predavanje za polaznike

Dana 03. travnja 2014. godine održano je uvodno predavanje za polaznike programa Manager u cestovnom prijevozu putnika, Manager u cestovnom prijevozu tereta i Upravljanje tahografom u Pučkom otvorenom učilištu Auto moto centar Nova Gradiška. Polaznici su se upoznali s temama predavanja i vježbi, ali i sa svojim obavezama. Programi će se provoditi u Pučkom otvorenom učilištu Auto moto centar Nova Gradiška u Novoj Gradiški te u Pučkom otvorenom učilištu Poetika u Osijeku. Ukupno je upisano 80 polaznika (40 polaznika u svakom učilištu). 
Ciljevi ovih programa su pridonijeti stručnoj ospobljenosti i prenijeti nova znanja mobilnim i nemobilnim radnicima u prodručju cestovnog prometa, a time i povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada. 

Pročitajte članak u cijelosti »