Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju Zakona o ustanovama ( članak 38. – 43.; „NN“, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08.), članka 35. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Auto moto centar Nova Gradiška, sukladno Odluci Upravnog vijeća od 16. prosinca 2015. godine, Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Učilišta (m/ž) na nepuno radno vrijeme

Uvjeti:

Opći uvjeti:

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu i ispunjava uvjete za nastavnika propisane zakonima koji reguliraju djelatnost obrazovanja.

Posebni uvjeti:

– ima završen sveučilišni diplomski studij

– osam godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u sustavu obrazovanja odraslih

– ima najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojnoobrazovnim poslovima u javnim ustanovama koje se bave obrazovanjem,

– ima licenciju za rad ravnatelja

– nepostojanje sukoba interesa na području obrazovanja odraslih

Datum stupanja u radni odnos: 11. 02. 2016. godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • domovnicu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (ovjereni preslik radne knjižice ili potvrde HZMO-a),
 • dokaz da ne postoje zakonske zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci),
 • izjavu o nepostojanju sukoba interesa u području obrazovanja odraslih

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj uz obveznu dokumentaciju dostaviti na adresu Učilišta:

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška, Kožarska 2, 35400 Nova Gradiška, u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – NE OTVARATI“, osobno ili preporučeno poštom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Pročitajte članak u cijelosti »

Specijalist zaštite na radu

izbor_iz_ponude_znakova_242

 

Izmjenama Zakona o zaštiti na radu zakonodavac je znatno ograničio mogućnost vođenja poslova zaštite na radu ugovorno od strane ovlaštenih ustanova i društava.

Poslodavac je prema novim propisima obvezan sam obavljati poslove zaštite na radu ili to ugovoriti Ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu. Za većinu manjih poduzeća ovo će značiti jednu od dvije opcije:

 1. a) polaganje općeg dijela stručnog ispita pri Ministarstvu rada
 2. b) završavanje programa usavršavanja za poslove Specijalista/ice zaštite na radu.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška je ishodilo odobrenje za program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu! Za detaljnije se informacije možete javiti kontakt osobi Ireni Pipunić, dipl. ing. građ i stručnjaku zaštite na radu (broj mobitela: 099/2191-877) koja će i provoditi nastavu u navedenom programu.

U program usavršavanja za poslove specijalista/ice za zaštite na radu može se upisati osoba koja ima:

–    18 godina života,

–    minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju,

–    minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca,

–    liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

 

Dokumentacija potrebna za upis u program:

–          domovnica

–          rodni list

–          svjedodžba o završenoj najmanje srednjoj školi

–          liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova

Pročitajte članak u cijelosti »

Tjedan cjeloživotnog učenja – PREDAVANJE O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA 2015Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine organizira nacionalnu obrazovnu kampanju, Tjedan cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada.
POU AMC Nova Gradiška će i ove godine sudjelovati u aktivnostima TCU-a.
Između ostalog, pozivamo vas na BESPLATNO PREDAVANJE O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI koje će se održati u dvorani POU AMC NG, Kožarska 2, Nova Gradiška, u petak 02. listopada 2015. godine u 18 sati.
Svoj dolazak molimo Vas da potvrdite na broj 035/346-600.
Ako vas zanimaju odgovori na sljedeća pitanja;
- Zašto energetska učinkovitost?
- Što se sufinancira?
- Koliko iznos je moguće dobiti?
- Kako se prijaviti?
- Što nakon prijave?
Vidimo se u petak!
Vaš Pou Amc Nova Gradiška!

 

Pogledajte više na Tjedan cjeloživotnog učenja 2015.

Pročitajte članak u cijelosti »

Prijavi se i sudjeluj u edukacijama za nezaposlene!

15041010217372

Brodsko-posavska županija provodi projekt „Program aktivnog razvoja cjeloživotne zapošljivosti“ financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program“Razvoj ljudskih potencijala“, programa dodjele bespovratnih sredstava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II”. Projekt ima za cilj povećati zapošljivost definiranih ciljanih skupina (nezaposlenih mladih, nezaposlenih žena, volontera udruga, te studenata) putem prilagođenih usluga i mjera te predstaviti inovativni pristup i diseminaciju primjera dobre prakse.

U tijeku je prijava za Program razvoja životnih i mekih vještina – edukativnu aktivnost namijenjenu nezaposlenim osobama u Novoj Gradiški.

Edukacija je namijenjena nezaposlenim mladima i ženama putem koje će analizirati svoje razvojne potrebe, naučiti upravljati ciljevima, vremenom i procesom kroz module: psihologija uspjeha, osobno vodstvo, komunikacijske vještine, vještine samopredstavljanja, rad u timovima, itd. Želite napraviti izniman korak prema osobnom i profesionalnom ispunjenju?

Prijavite se na Program razvoja životnih i mekih vještina i ostvarite osobni i profesionalni  uspjeh!

Ukoliko ste:

- nezaposlena mlada osoba (15-29 godina) ili nezaposlena žena (25-49 godina) sa završenom najmanje srednjom školom

putem prijavnice na web stranici www.bpz.hr , na e-mail adresu jpp@bpz.hr ili na broj telefona 035/405-250 do 02. listopada 2015. godine. Početak održavanja programa: listopad 2015. g.

Za više informacija:

Gordana Šimić, voditeljica projekta

Tel. 035/405-250, jpp@bpz.hr

Prijavnica LEAD Soft Skills

Pročitajte članak u cijelosti »

Novi termini predavanja za održivu uporabu pesticida

photo-1414396938948-81a7045e336f

Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška organizira Izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Predavanja će se održavati za sve zainteresirane u trajanju od 3 dana (29. rujna – 01. listopada 2015.).

Vrsta izobrazbe:

 1. Osnovna izobrazba, modul za profesionalne korisnike – kategorija OPG i drugi poljoprivrednici
 2. Osnovna izobrazba, modul za distributere

1. termin održavanja:

29.09.2015. (utorak) u 18:00 sati
30.09.2015. (srijeda) u 18:00 sati
01.10.2015. (četvrtak) u 18:00 sati

Trajanje izobrazbe: 15,00 h

Mjesto održavanja: Kožarska 2, 35400 Nova Gradiška

Uvjet za upis: završena minimalno osnovna škola i navršenih 18 godina

Cijena predavanja iznosi ukupno 380,00 kn, a uključuje sljedeće: 300,00 kn za pohađanje predavanja, 50,00 kn za polaganje ispita te 30,00 kn za izdavanje iskaznice

Na kraju zadnjeg dana predavanja, organizirati će se polaganje ispita.

Prijava na tečaj se može izvršiti dostavom ispunjene prijavnice i fotokopija potrebnih dokumenata:

 • osobno, u prostorijama Učilišta (Kožarska 2, Nova Gradiška) svakim radnim danom od 7 do 15 sati,
 • putem elektronske pošte na adresi:  gbakunic@pou-amc.hr

Potrebna dokumentacija:

 • prijavnica na tečaj – (može se preuzeti ovdje Prijavnica ili na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede),
 • fotokopija osobne iskaznice,
 • fotokopija svjedodžbe o prethodno završenom obrazovanju,
 • fotokopiju potvrde o izvršenoj uplati

Pročitajte članak u cijelosti »